$8.00/lb. Avg. 128 lb.
Bundle Savings $5.00 savings
$160.00 $155.00
Sale $0.50/lb. savings
$2.50/lb. $2.00/lb. Avg. 25 lb.

5 pk London Broil

5 steaks avg. 1.7 lbs each
Bundle Savings $0.25/lb. savings
$9.00/lb. $8.75/lb. Avg. 8.5 lb.

Bacon

1 lb package
$12.00
$15.00/lb. Avg. 2.2 lb.
$8.00/lb. Avg. 3.5 lb.

Beef Brisket

avg 2-3 lbs
$8.00/lb. Avg. 7.5 lb.
$14.00/lb. Avg. 1 lb.

Beef Eye of Round Roast

avg 2.5-3.5 lbs
$8.00/lb. Avg. 2.5 lb.
$25.00/lb. Avg. 14.4 oz.
$14.00/lb. Avg. 1 lb.
$14.00/lb. Avg. 1.2 lb.

Beef Heart

avg 1-2 lbs
ON SALE! $1.50/lb. savings
$4.00/lb. $2.50/lb. Avg. 1.5 lb.
$8.00/lb. Avg. 1.5 lb.

Beef Liver

avg 1 lb
$3.00/lb. Avg. 1 lb.

Beef London Broil, Large

avg 1.5 -2.5 lbs
$9.00/lb. Avg. 2 lb.
$9.00/lb. Avg. 1.5 lb.

Beef Marrow Bones

avg 5 lbs
$4.50/lb. Avg. 4 lb.

Beef Meat for Stew

avg 2 lbs
$8.00/lb. Avg. 2 lb.
ON SALE! $2.00/lb. savings
$4.00/lb. $2.00/lb. Avg. 4 lb.

Beef Oxtail

avg 2 lbs
$6.00/lb. Avg. 2 lb.