Beef Oxtail

avg 2 lbs
$5.00/lb.
Avg. 2 lb.
$4.00/lb.
Avg. 2 lb.

Beef Soup Bones

avg 6 lbs
SALE $0.50/lb. savings
$2.50/lb.
$2.00/lb.
Avg. 6 lb.
$2.50/lb.
Avg. 1.5 lb.
$4.00/lb.
Avg. 1.8 lb.

Boneless Chuck Roast

avg 2-3 lbs
$8.25/lb.
Avg. 2.5 lb.

Bratwurst Links

6 links per pkg. 1.3 lb avg
$7.50/lb.
Avg. 1.3 lb.

Bulk Breakfast Sausage

avg 1/lb per package
$6.50/lb.
Avg. 1 lb.
SALE $1.50/lb. savings
$3.00/lb.
$1.50/lb.
Avg. 3 lb.

Chicken Breasts

boneless, skinless chicken breasts
$8.00/lb.
Avg. 2 lb.
$7.00/lb.
Avg. 1.5 lb.
$7.00/lb.
Avg. 1.75 lb.
$3.00/lb.
Avg. 3 lb.

Dog Pack

5 lbs
$7.75/lb.
Avg. 3.5 lb.
$7.75/lb.
Avg. 2.5 lb.
$8.25/lb.
Avg. 2.5 lb.
$8.25/lb.
Avg. 3.5 lb.
$8.25/lb.
Avg. 2.5 lb.
$8.25/lb.
Avg. 2.5 lb.

Grass fed Beef Filet Mignon (Tenderloin Steak)

.7-1.5 lbs per package, 2 steaks per package
$22.00/lb.
Avg. 1 lb.
$9.00/lb.
Avg. 1.3 lb.